Reformsamordnare

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat landskapen finansiering för anställning av samordnare för social- och hälsovårdsreformen för åren 2018–2019. Samordnarna har till uppgift att stödja förberedelserna för social- och hälsovårdsreformen.

Samtliga 18 landskap har beviljats statsunderstöd för att anställa en samordnare för social- och hälsovårdsreformen. Prioriteringarna i samordnarens arbetsuppgifter beror på behoven och läget i fråga om beredningen i regionen i fråga. Samordnarna deltar också i inledandet av verksamheten för landskapens samarbetsområden.

I uppgifterna för landskapets reformsamordnare kan ingå beredningsuppgifter som gäller bl.a. bedömningen av befolkningens servicebehov och bildandet av tjänstehelheter. Samordnaren kan också delta i utarbetandet av landskapets servicestrategi och skapandet av styrnings- och utvärderingspraxis för social- och hälsovården.

Samordnaren samarbetar med de som är ansvariga för beredningen av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen i den egna regionen och med social- och hälsovårdsministeriet. Det har reserverats totalt 2 570 000 euro för statsunderstödet för de regionala samordnarna för social- och hälsovårdsreformen.

Ytterligare information:

Sinikka Salo, förändringsledare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 723, [email protected]
Salme Kallinen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 290, [email protected]
Anne Arvonen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 705, [email protected]