FI SV EN

Räddningsväsendets mål är ett tryggt och kriståligt Finland 

I Finland finns det för tillfället 22 räddningsverk som drivs gemensamt av kommunerna. Enligt lagen ska räddningsområdets kommuner sinsemellan komma överens om ordnandet av räddningsväsendet. Räddningsverken sköter räddningsuppgifterna inom sina räddningsområden. Målet är ett tryggt och kriståligt Finland 

Det lokala räddningsväsendet svarar bland annat för räddningsväsendets servicenivå liksom även för att räddningsverkets verksamhet och sotningstjänsterna ordnas på ett ändamålsenligt sätt.

Det finns ca 90 dygnetruntbemannade heltidsbrandstationer och ca 730 andra brandstationer. Räddningsverksamhetens heltidssysselsatta personal uppgår till ca 4 000 och avtalsbrandmännen är ca 14 600.

Räddningsverken kan sköta förutom räddningsverksamheten även förstainsatser och prehospital akutvård om de överenskommit om det med hälsomyndigheterna.

Räddningsverksamheten förnyas i samband med landskapsreformen

Räddningsverksamheten förnyas i samband med landskapsreformen. De nya landskapen kommer i fortsättningen att organisera räddningsverksamheten. Detta betyder i praktiken att alla 18 landskap från och med ingången av 2021 kommer att ha ett eget räddningsverk. Inrikesministeriet bereder de nödvändiga lagstiftningsändringarna. Den kommande lagen om ansvaret för ordnandet av räddningsväsendet innehåller bestämmelser om regionala räddningsverk.

Reformeringen av räddningsväsendet har ett samband med lösningarna som gäller den prehospitala akutsjukvården. Regeringen har fastslagit att samtliga 18 landskap ska organisera prehospital akutsjukvård. Räddningsverken kan således fortfarande producera prehospitala akutsjukvårdstjänster för hälsovården. Räddningsverken sköter i dagsläget ca 400 000 uppdrag inom den prehospitala akutsjukvården.

Statliga styrningen förstärks

Reformen förstärker den statliga styrningen av räddningsväsendet. Den kraftiga styrningen förverkligas så att statsrådet godkänner de riksomfattande målsättningarna för räddningsväsendet och att inrikesministeriet styr direkt de 18 olika räddningsväsenden. Statsrådet kan även besluta om att koncentrera vissa specialuppgifter till ett eller flera landskap.

Inrikesministeriet ska utvärdera och övervaka servicenivån inom räddningsväsendet. Statens nya tillstånds- och tillsynsmyndighet svarar för laglighetskontrollen.

Ytterligare information:

Taito Vainio, projektdirektör, inrikesministeriet, tfn 0295 488 426, [email protected]
Mera information om reformeringen av räddningsväsendet finns på inrikesministeriets webbplats.