FI SV

Parlamentarisk uppföljningsgrupp till stöd för regionförvaltningsreformen

Finansministeriet tillsatte den 21 december en parlamentarisk uppföljningsgrupp för beredning och verkställande av regionförvaltningsreformen. Uppföljningsgruppens mandatperiod är 4.1.2016–15.4.2019.

Minister Vehviläinen ordförande för uppföljningsgruppen

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen är ordförande för uppföljningsgruppen. Gruppen består av följande riksdagsledamöter från olika partier:

 • Timo Korhonen, riksdagsledamot, Centern i Finland
 • Pirkko Mattila, riksdagsledamot, Sannfinländarna
 • Ari Jalonen, riksdagsledamot, Sannfinländarna
 • Outi Mäkelä, riksdagsledamot, Samlingspartiet
 • Eero Suutari, riksdagsledamot, Samlingspartiet
 • Riitta Myller, riksdagsledamot, Finlands Socialdemokratiska Parti
 • Johanna Ojala-Niemelä, riksdagsledamot, Finlands Socialdemokratiska Parti
 • Heli Järvinen, riksdagsledamot, De Gröna
 • Hanna Sarkkinen, riksdagsledamot, Vänsterförbundet
 • Thomas Blomqvist, riksdagsledamot, Svenska folkpartiet
 • Antero Laukkanen, riksdagsledamot, Kristdemokraterna I Finland

Permanenta sakkunniga i gruppen är Tuomas Pöysti, understatssekreterare, social- och hälsovårdsministeriet; Lauri Tarasti, utredare för regionförvaltningsreformen, finansministeriet; Arto Haveri, professor, Tammerfors universitet; Jari Parkkonen, landskapsdirektör, Päijänne-Tavastlands förbund och Mika Soininen, överdirektör, NTM-centralen i Södra Österbotten.

Uppföljningsgruppens uppgift är att stödja uppnåendet av målen för regionförvaltningsreformen. Gruppen följer upp beredningen, verkställandet och konsekvenserna av reformen och utvecklingen av statens centralförvaltning till den del som den berör reformen.