Mat- och naturresurstjänster

Mat- och naturresursområdets uppgifter bildar den tredje största uppgiftshelheten i landskapen, cirka 2 000 årsverken. Att uppgifterna samlas i landskapen kommer att ge betydande synergiförmåner. Det är också viktigt att man lägger fokus på regionernas behov och möjligheter. Uppgifterna lämpar sig därför särskilt väl att skötas av landskapens självstyrelse.

Mat- och naturresursområdet är av vikt såväl med tanke på regionerna som på hela landet. EU:s direktstöd till jordbruket och medlen för utveckling av landsbygden utgör 70 procent av alla Finlands inkomster från EU, i genomsnitt 864 miljoner euro per år. EU-stöden och de nationella stöden inom jord- och skogsbruksministeriets sektor uppgår till sammanlagt cirka två miljarder euro per år.

Ytterligare information om organiseringen av tjänsterna inom mat- och naturresursområdet i samband med landskapsreformen: