FI SV

Ett utkast till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården 19.10.2017

Ett nytt utkast till lag om valfrihet är färdigt. Lagutkastet sänds på remiss vid månadsskiftet oktober–november.

I lagutkastet har man gjort de ändringar som riksdagens grundlagsutskott förutsatte under våren samt riktlinjerna och preciseringarna av regeringens ministerarbetsgrupp för reformer.

Bilagor

Ytterligare information

  • Kirsi Varhila, överdirektör, tfn 0295 163338
  • Pirjo Kainulainen, regeringsråd, tfn 0295 163092
  • Maria Porko, specialsakkunnig, tfn 0295 163417

Personer som kan ge ytterligare upplysningar är anträffbara torsdagen den 19 oktober efter kl. 17.30.