FI SV EN

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen till riksdagen 2.3.2017

Regeringen lämnade till riksdagen ett förslag om inrättande av de nya landskapen från och med den 1 juli 2017 samt om en överföring av ansvaret för att ordna social- och hälsovård från kommunerna till landskapen från och med den 1 januari 2019. Regeringen lämnade propositionen om social- och hälsovårds- och landskapsreformen till riksdagen den 2 mars 2017.