FI SV EN

Lagförslagen om klientens valfrihet och social- och hälsovårds- och landskapslagen 21.12.2016

På den här sidan hittas det lagutkast som regeringen offentliggjorde 21.12.2016 om hur klienten kan välja tjänster bland de social- och hälsotjänster som omfattas av valfriheten. Syftet med lagen är att valfriheten ska öka klientens möjligheter att påverka, göra att man snabbare får vård och förbättra tjänsternas kvalitet och kostnadseffektivitet.