Kostnaderna för landskapsval

Landskapet svarar för kostnaderna för landskapsvalnämnden. Kommunerna ska på samma sätt som tidigare svara för kostnaderna för de kommunala valmyndigheternas verksamhet. Vid det första landskapsvalet, som förrättas som ett separat val, betalar justitieministeriet dock undantagsvis en engångsersättning till kommunerna enligt 188 § i vallagen.