Kontaktuppgifter

Landskaps- och vårdreformen bereds under ledning av finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet. Arbets- och näringsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, inrikesministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet deltar också i beredningen av reformen. Beredningen utförs av flera arbets- och beredningsgrupper. Regionala aktörer har en betydande representation i dessa arbetsgrupper.

Tjänstemannaledningsgruppen

Tjänstemannaledningsgruppen leder den operativa beredningen av landskaps- och vårdreformen.

Päivi Nerg, förvaltningspolitisk understatssekreterare, finansministeriet
Projektdirektör för landskaps- och vårdreformen. Leder beredningen och verkställandet. 
fornamn.efternamn@vm.fi

Jani Pitkäniemi, avdelningschef, överdirektör, finansministeriet.
Övergripande kontrollen av verkställandet. Styrningen av landskapen, landskapsinformationen och ekonomin som helhet. Projektdirektörens 1:a ställföreträdare.
fornamn.efternamn@vm.fi

Kirsi Varhila, avdelningschef, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet
Ledandet och samordnandet av reformeringen av social- och hälsovården. 
förnamn.efternamn@stm.fi

Marja-Riitta Pihlman, avdelningschef, överdirektör, arbets- och näringsministeriet
Samordnandet av regionutvecklingen och tillväxttjänsterna till en del av landskapshelheten.
fornamn.efternamn@tem.fi

Kari Hakari, förändringsledare, finansministeriet
Lägesbilden om landskapen samt åtgärdsförslag, mätarna för lägesbilden, riksomfattande riskhanteringen som gäller beredningen i landskapen
förnamn.efternamn@vm.fi

Sinikka Salo, förändringsledare, social- och hälsovårdsministeriet
Styrningen och samordnandet av social- och hälsovården i landskapen, riksomfattande riskhanteringen som gäller beredningen i landskapen
förnamn.efternamn@stm.fi

Ville-Veikko Ahonen, koordinerare av den riksomfattande beredningen, finansministeriet
Praktiska ledandet och samordnandet av den riksomfattande beredningen och verkställigheten, hanteringen av projektportföljen för genomföringen av landskapsreformen
förnamn.efternamn@vm.fi

Thomas Sund, kommunikationschef, finansministeriet
Koordineringen av den riksomfattande kommunikationen, beredning och ledning av förändringskommunikationen
förnamn.efternamn@vm.fi

Outi Ryyppö, utvecklingsdirektör, arbets- och näringsministeriet
Samordnandet av livskraftspolitiken, tillväxttjänsterna och regionutvecklingen
förnamn.efternamn@tem.fi

Helena Tarkka, förvaltnings- och utvecklingsdirektör, överdirektör, finansministeriet
förnamn.efternamn@vm.fi

Anna-Maija Karjalainen, avdelningschef, överdirektör, finansministeriet
Uppföljning av IKT samt de digitala strukturerna, lagstiftningen och styrningen
förnamn.efternamn@vm.fi

Tomi Hytönen, koordinerar digitaliseringen av landskapen, finansministeriet
Ledandet av förändringsprogrammet Digitala landskap
förnamn.efternamn@vm.fi

Minna Saario, direktör, social- och hälsovårdsministeriet
Styrning och uppföljning av framför allt IKT och digitala strukturer inom social- och hälsovårdsreformen
förnamn.efternamn@stm.fi

Esko Koskinen, räddningsöverdirektör, inrikesministeriet
Frågekomplex som gäller framför allt räddningsväsendet
förnamn.efternamn@intermin.fi

Heidi Tolvanen, ledningens assistent, finansministeriet
Tjänstemannaledningsgruppens sekreterare
förnamn.efternamn@vm.fi 

Bekanta dig även med de beredande landskapens kontaktuppgifter.

Sökning

Du kan söka antingen med namn (för- eller efternamn) eller med enhet (t.ex. kommunikationen). Om du inte vet vem du bör kontakta kan du fråga eller ge respons via blanketten, eller ringa statsrådets växel: 0295 16001.

Kontaktuppgifter