Kontaktinformation för kommunikationen

Finansministeriet svar för koordineringen av den rikstäckande kommunikationen om landskaps- och vårdreformen samt för beredningen och ledandet av förändringskommunikationen.

Respons på den allmänna kommunikationen om reformen samt dess webbplats: vm-viestinta(at)vm.fi.
Respons på kommunikationen om vårdreformen: viestinta(at)stm.fi

Finansministeriet

Thomas Sund, kommunikationschef, tfn 0295 530 516, thomas.sund(at)vm.fi
Eeva-Kaisa Kivistö, kommunikationsexpert, tfn 0295 530 387, eeva-kaisa.kivisto(at)vm.f
Sara Katajakoski, kommunikationsexpert, tfn 0295 530 413, sara.katajakoski(at)vm.fi
Ann-Mari Ruhanen, kommunikationsexpert, tfn  0295530449, ann-mari.ruhanen(at)vm.fi 

Social- och hälsovårdsministeriet

Riikka Nurmi, kommunikationschef, tfn 0295 163 3003, riikka.nurmi(at)stm.fi
Minna Rantala, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 042, minna.rantala(at)stm.fi 
Arja Karasvirta, projektinformatör, tfn 0295 163 518, arja.karasvirta(at)stm.fi

Arbets- och näringsministeriet

Tiina Kairistola, kommunikationschef, tfn 029 504 8055, tiina.kairistola(at)tem.fi

Inrikesministeriet

Milla Meretniemi, kommunikationschef, tfn 029 548 8231 milla.meretniemi(at)intermin.fi

Kommunikationsministeriet

Eine Rossi, kommunikationsexpert, tfn 0295 34 2331, eine.rossi(at)lvm.fi 

Jord- och skogsbruksministeriet

Pekka Väisänen, ledande kommunikationsexpert, tfn  0295162480, pekka.vaisanen(at)mmm.fi

Miljöministeriet

Katja Huumo, kommunikationschef, tfn 0295250124, katja.huumo(at)ym.fi 

Justitieministeriet

Ulla Rehula, kommunikationsexpert, tfn 0295150188, ulla.rehula(at)om.fi