Kontaktinformation för kommunikationen

Finansministeriet svar för koordineringen av den rikstäckande kommunikationen om landskaps- och vårdreformen samt för beredningen och ledandet av förändringskommunikationen.

Respons på den allmänna kommunikationen om reformen samt dess webbplats: vm-viestinta(at)vm.fi.
Respons på kommunikationen om vårdreformen: viestinta(at)stm.fi

Finansministeriet

Thomas Sund, kommunikationschef, tfn 0295 530 516, thomas.sund(at)vm.fi
Eeva-Kaisa Kivistö, kommunikationsexpert, tfn 0295 530 387, eeva-kaisa.kivisto(at)vm.f
Sara Katajakoski, kommunikationsexpert, tfn 0295 530 413, sara.katajakoski(at)vm.fi
Ann-Mari Ruhanen, kommunikationsexpert, tfn  0295530449, ann-mari.ruhanen(at)vm.fi 

Arbets- och näringsministeriet

Tiina Kairistola, kommunikationschef, tfn 029 504 8055, tiina.kairistola(at)tem.fi

Social- och hälsovårdsministeriet

Eriikka Koistinen, kommunikationschef, tfn 0295 163 133, eriikka.koistinen(at)stm.fi
Minna Rantala, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 042, minna.rantala(at)stm.fi 
Arja Karasvirta, projektinformatör, tfn 0295 163 518, arja.karasvirta(at)stm.fi

Inrikesministeriet

Milla Meretniemi, kommunikationschef, tfn 029 548 8231 milla.meretniemi(at)intermin.fi

Kommunikationsministeriet

Eine Rossi, kommunikationsexpert, tfn 0295 34 2331, eine.rossi(at)lvm.fi 

Jord- och skogsbruksministeriet

Pekka Väisänen, ledande kommunikationsexpert, tfn  0295162480, pekka.vaisanen(at)mmm.fi

Miljöministeriet

Katja Huumo, kommunikationschef, tfn 0295250124, katja.huumo(at)ym.fi 

Justitieministeriet

Ulla Rehula, kommunikationsexpert, tfn 0295150188, ulla.rehula(at)om.fi