FI SV EN

Kalkylerna över landskapens finansiering

Kalkylerna som gäller landskapens finansiering beskriver de nyaste tillgängliga beräkningarna av den kommande finansieringen. Kalkylerna har uppdaterats för regeringspropositionens (15/2017) del senast i början av juni 2017. Kalkylerna uppdateras ytterligare innan de slutliga finansieringskalkylerna på 2020 års nivå fastslås. 

Då man granskar kalkylerna som gäller landskapens finansiering bör det noteras att resultaten är känsliga för förändringar varje gång som uppgifterna som utnyttjas vid beräknandet uppdateras. De landskapsvisa förändringarna varierar stort beroende på vilket års uppgifter man har som grund för beräkningarna.

Kalkylerna över landskapens finansiering: sammandrag (28.5.2018)
Kalkylerna över landskapens finansiering: social- och hälsovårds uppgifter (28.5.2018)
Kalkylerna över landskapens finansiering: andra uppgifter (28.5.2018)
Kalkylerna över landskapens finansiering (februari 2018)
Landskapens finansiering: finansieringen som baserar sig på social- och hälsovården (februari 2018)

Ytterligare information:

Tanja Rantanen, finansråd, fm, tfn 0295 530 338 (styrningen av landskapen och kalkylerna)
Miikka Vähänen, specialsakkunnig, fm,  tfn 0295 530465 (framför allt kalkylerna som gäller finansieringen av landskapens övriga uppgifter och finansieringen av social- och hälsovården och räddningsväsendet)
Ville Salonen, konsultativ tjänsteman, fm, tfn 0295 530388 (speciellt kalkylerna som gäller vården och räddningsväsendet)
Antti Väisänen, konsultativ tjänsteman, shm, tfn 0295 163044 (framför allt kalkylerna som gäller finansieringen av social- och hälsovården och räddningsväsendet)
Virpi Vuorinen, budgetråd, fm, tfn 0295 530557 (lagstiftningen)