Hur förrättas landskapsval?

Vid landskapsval är landskapet en valkrets. Varje landskap har egna kandidater, väljarna röstar endast på kandidater som ställts upp i deras eget landskap och resultatet räknas landskapsvis. 

Landskapsval förrättas enligt det proportionella valsättet på samma sätt som kommunalval. Det proportionella valsättet betyder att antalet mandat ett parti får i ett organ, i detta fall i landskapsfullmäktige, står i proportion till det antal röster partiet får i valet. Om partiet får ca 20 procent av rösterna, får det också ca 20 procent av mandaten. Valresultatet räknas enligt d'Hondts metod, som tillämpas även vid riksdagsval, kommunalval och Europaparlamentsval.
I de kommuner som kommer att börja höra till ett nytt landskap ska invånarna redan i det första landskapsvalet rösta inom det nya landskapet. De kommuner som byter landskap är följande:

  • Heinävesi: övergår från Södra Savolax till Norra Karelen,
  • Jorois: övergår från Södra Savolax till Norra Savolax,
  • Itis: överår från Kymmenedalen till Päijänne-Tavastland,
  • Kuhmois: övergår från Mellersta Finland till Birkaland och 
  • Storkyro: övergår från Österbotten till Södra Österbotten.