Utvecklingsverksamhet

Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet i landskapet och hos dess samarbetspartner har en viktig roll när det gäller att främja landskapets livskraft. Samarbetspartner finns inom landskapet, i samarbetsområdet, på riksomfattande nivå och på internationell nivå. Uppgiften kräver ett på information baserat samarbete med olika aktörer och hantering av ett stort nätverk.