Styrning och tillsyn

Landskapet styr i egenskap av anordnare tjänsteproduktionen och övervakar för egen del den egna produktionen och annan produktion som det ordnar. Styrningen sker huvudsakligen genom finansiering, ersättningar, villkor som gäller producenterna och avtal. När det gäller den egna tjänsteproduktionen är det ägarstyrningen som är den centrala styrmekanismen. Landskapet för också årliga förhandlingar med statsrådet rörande styrningen av tjänsteproduktionen.

För tillsynen av landskapets tjänsteproduktion svarar tillsynsmyndigheten i samarbete med landskapet. Landskapet ska också ta fram ett program för egenkontroll av produktionen av social- och hälsovårdstjänster och kräva att också landskapets övriga tjänsteproducenter gör det.

Ge respons på handboken om organiseringsuppgiften (på finska)