Skapande av anordnarens organisation

Landskapet är en ny verksamhetsmiljö, för vilken man ska skapa en egen organisation. I organisationen behövs multiprofessionellt kunnande och vilja att arbeta på ett nytt sätt. Ledning med hjälp av information är väsentligt.