FI SV

Helheten av tjänster i modellen med flera producenter

Innehållet på denna sida är inte färdigt ännu. Texterna publiceras vid månadsskiftet augusti-september 2017.
 

Ge respons på handboken om organiseringsuppgiften (på finska)