Hoppa till innehåll
  • Beredningen av lagarna för landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen fortsätter

    Beredningen av lagarna för landskapsreformen och vårdreformen fortsätter. Ändringarna görs i riksdagen. Riksdagen fattar beslut om hur landskaps- och vård-reformen framskrider under höstsessionen 2018. Avsikten är att ansvaret för att ordna tjänsterna överförs till de nya landskapen den 1 januari 2021. Valfriheten ska utökas stegvis.