Hoppa till innehåll
  • Beredningen av lagarna för landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen fortsätter

    Beredningen av lagarna för landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen fortsätter. Den 1 juni lämnade riksdagens grundlagsutskott sitt utlåtande om de lagförslag som är centrala i reformen. I förslagen till valfrihetslag och lag om landskapens finansiering ska göras de ändringar som behövs enligt utlåtandet. Ändringarna görs i riksdagen, och ministerierna stöder riksdagens beredning. Ändringarna behandlas i riksdagen genom svar från regeringen. För att pilotförsöken med valfrihet ska genomföras i landskapen förutsätts att valfrihetslagen antas.