Hoppa till innehåll
Det kommer att bli ett serviceavbrott på vår webbplats måndagen den 15 oktober kl. 20.30–24.00. Det kan förekomma störningar i materialförteckningarna också senare under natten. Vi beklagar besväret.
  • Beredningen av lagarna för landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen fortsätter

    Beredningen av lagarna för landskapsreformen och vårdreformen fortsätter. Ändringarna görs i riksdagen. Riksdagen fattar beslut om hur landskaps- och vård-reformen framskrider under höstsessionen 2018. Avsikten är att ansvaret för att ordna tjänsterna överförs till de nya landskapen den 1 januari 2021. Valfriheten ska utökas stegvis.