FI SV

Förändringsstödet

Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet erbjuder systematiskt förändringsstöd till stöd för förändringsarbetet som utförs av kommunerna, samkommunerna och de nya landskapen.

Ändringen och verkställandet av landskaps- och vårdreformen bereds både av gemensamma beredningsorgan och av separata beredningsgrupper för både vård- och landskapsreformen.

En del av beredningsgrupperna är riksomfattande. Det finns dessutom en styrgrupp för social- och hälsovårdsreformen i alla 18 landskap.

Kari Hakari är förändringsledare för landskapsreformen och Sinikka Salo för social- och hälsovårdsreformen. Förändringsledarna svarar för det nationella förändringsstödet i områdena och de leder de riksomfattande verkställighetsgrupperna för reformerna.

Ytterligare information:

Sinikka Salo, SHM, förändringsledare för social- och hälsovårdsreformen, tfn 0295 163 012, fö[email protected]
Kari Hakari, FM, förändringsledare för landskapsreformen, 0295530054, fö[email protected]