Digitalisaatio on merkittävä osa maakunta- ja soteuudistusta

Maakunta- ja sote-uudistuksessa toteutetaan julkisen hallinnon ja palveluiden digitalisointi uudella tavalla ja kehitetään julkista hallintoa yhtenäisenä, asukkaiden ja yritysten sekä muiden yhteisöjen toimintaa edistävänä digitaalisena palvelualustana (hallituksen strategiaistunnon linjaus 12.9.2016).

Maakuntadigivisio

 

Lähtökohdat tehtävien organisoinnissa

Valtioneuvosto linjasi periaatepäätöksessään 28.6.2017 maakuntien tietojärjestelmien ohjaamisesta, hallinnoinnista ja kehittämisestä. Periaatepäätös sisälsi ehdotukset toimijoiden vastuista ja tehtävistä sekä lähtökohdat tehtävien organisoinnissa. Päätöksellä vahvistettiin valtion viranomaisen ohjaustoimintoja ministeriö- ja keskusvirastotasolla sekä perustettiin uusi ohjaustoiminto osaksi maakuntien talouden ja toiminnan ohjausta.