Ministrarnas besök i landskapen hösten 2017

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen och familje- och omsorgsminister Annika Saarikko besöker samtliga landskap i Finland under hösten 2017.

Syftet med ministrarnas besök är att förmedla information om tidsplanen för reformen, hur beredningen av lagstiftningen framskrider och hur de förberedande åtgärderna för genomförandet ska fortsätta i landskapen.

Under besöken i landskapen träffar ministrarna regionala beslutsfattare och tjänstemän som deltar i beredningen av landskapsreformen. Minister Saarikko bekantar sig även med den regionala verksamheten inom spetsprojekten för hälsa och välfärd och arbetet med att reformera social- och hälsovårdstjänsterna. Utöver ministrarna deltar företrädare för statens högsta tjänstemannaledning från finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet i besöken.

Material från landskapsbesöken

Material från landskapsbesöken publiceras på denna sida efter besöken.

Norra Karelen 18.9. 

Päijänne-Tavastland 27.9.

Satakunta 2.10.

​Södra Savolax 9.10.

Nyland10.10.

Kajanaland11.10.

Mellersta Finland 11.10.

Egentliga Finland 16.10.

Kymmenedalen19.10.

Norra Savolax 23.10.

Lappland25.10.

Birkaland25.10.

Egentliga Tavastland 27.10.

Södra Österbotten 30.10.

Österbotten 31.10.

Mellersta Österbotten 1.11.