FI SV

Besök i landskapen

I beredningsfasen av landskaps- och vårdreformen ordnar social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet och andra aktörer besök i landskapen. Syftet med besöken är att stödja genomförandet av reformen. Under landskapsbesöken kommer man att höra regionala aktörer och tillsammans behandla frågor som anknyter till beredningen av reformen.

Rundresan Mitt landskap

På senvåren ska beredarna av landskaps- och vårdreformen besöka alla landskap i Finland. Rundresan sker under ledning av projektchefen för landskaps- och vårdreformen, understatssekreterare Päivi Nerg. 
Målet med rundresan Mitt landskap är att på ett så konkret sätt som möjligt stödja landskapen i arbetet med att bereda genomförandet av reformen utifrån regionernas individuella behov. Rundresan görs 24.4–8.6.2018. Resan startar i landskapet Södra Österbotten och slutar i landskapet Lappland.  

Ministrarna Vehviläinen och Saarikko på rundresa i landskapen

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen och familje- och omsorgsminister Annika Saarikko ska besöka samtliga landskap i Finland under hösten.

Syftet med ministrarnas rundresa är att förmedla information om tidsplanen för reformen, hur beredningen av lagstiftningen framskrider och hur de förberedande åtgärderna för genomförandet ska fortsätta i landskapen. Det första landskapsevenemanget ordnas i Joensuu måndagen den 18 september. Turnén avslutas i Oulu den 2 november.

Under besöken i landskapen träffar ministrarna regionala beslutsfattare och tjänstemän som bereder landskapsreformen. Minister Saarikko bekantar sig även med den regionala verksamheten inom spetsprojekten för hälsa och välfärd och reformarbetet med social- och hälsovårdstjänsterna.

Utöver ministrarna deltar företrädare för statens högsta tjänstemannaledning från finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet i evenemangen. Dessutom ordnas en presskonferens i varje landskap.

Besök i landskapen med temat främjande av hälsa och välfärd

Under hösten 2017 genomförs besök i landskapen under temat främjande av hälsa och välfärd. Under dessa besök kommer man att tillsammans med regionala aktörer fundera över hur man i fortsättningen på ett tväradministrativt sätt kan främja hälsa och välfärd och olika befolkningsgruppers delaktighet.

Information om andra besök kommer senare.

Tidigare besök i landskapen

Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila, förändringsledaren för social- och hälsovårdsreformen Sinikka Salo och förändringsledaren för landskapsreformen Pauli Harju besökte i början av 2017 landskapen för att diskutera landskaps- och vårdreformen.