Remissbehandling av valfrihetslagen 31.1-28.3.2017

Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet har bett kommunerna i Fastlandsfinland, samkommunerna, övriga producenter av socialvårdstjänster och hälso- och sjukvårdstjänster samt vissa andra aktörer lämna yttranden om ett utkast till regeringens proposition med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården. Även andra kan om de så önskar lämna sitt yttrande om utkastet till proposition. Begäran om utlåtande besvaras genom en elektronisk enkät.

Frågor om det tekniska genomförandet av enkäten riktas till

Jenni Lahtinen, avdelningssekreterare, tfn 02951 63003, [email protected]

Jaana Aho, projektsekreterare, tfn 02951 63395, [email protected]

 

Bilagor till begäran om utlåtande:

Lagutkast och motivering:

Övrigt bakgrundsmaterial: