Avslutandet av beredningen och verkställandet av reformen

Statsminister Juha Sipilä lämnade in regeringens avskedsbegäran till republikens president fredagen den 8 mars. På grund av regeringens avskedsbegäran finns det inga förutsättningar för en fortsatt beredning av landskaps- och vårdreformen. Arbetet fortsätter nu med att beredningen avslutas, det arbete som gjorts dokumenteras och reformen avvecklas på ett kontrollerat sätt.