Grupper som avslutat sitt arbete och deras sammansättning

 

Utredargruppen för klienters och patienters valfrihet och social- och hälsovårdens finansiering

En utredargrupp som i samband med reformen av social- och hälsovården ska ta ställning till valfrihet för klienter och patienter och förenkling av flerkanalsfinansieringen. Utredargruppens mellanrapport publiceras senast den 15 mars 2016 och förslag till modeller senast den 31 maj 2016.

Ordförande:

 • professor Mats Brommels

Medlemmarna:

 • direktör för äldre- och handikappservicen Timo Aronkytö
 • översocialråd Aulikki Kananoja
 • professor Paul Lillrank
 • professor Kari Reijula

 

Gruppen för personalfrågor

Gruppen har till uppgift att bereda förslag till villkor för personalens ställning och anställningsförhållanden vid reformen samt förslag till grupper vars anställningsförhållande övergår till de självstyrande områdena och bestämmande av pensionerna.

Ordförande:

 • Juha Sarkio, FM

Medlemmar:

 • Anna-Kaarina Piepponen, FM
 • Marja Isomäki, FM
 • Annakaisa Iivari, SHM
 • Eila Mustonen, SHM
 • Satu Karppanen, SHM
 • Erik Strömberg, SHM
 • Anu Hernesmaa, FM, medlem och sekreterare

Ständiga sakkunniga:

 • Henrika Nybondas-Kangas, KT kommunarbetsgivarna
 • Anja Lahermaa, STTK
 • Päivi Ahonen, JHL, FFC
 • Jukka Kauppala, Tekniikka ja Terveys KTN, Akava
 • Kimmo Mikander, Keva

 

Uppdragen för och medlemmarna i undergrupperna till beredningsgruppen för finansiering och resursstyrning är följande

Gruppen för styrning, finansiering och utveckling

Gruppen har till uppgift att utarbeta ett förslag till finansierings- och styrningsmodeller och utvecklingsstrukturer samt förslag till författningsändringar som behövs för genomförandet av dessa.

Ordförande:

 • Tuomas Pöysti, projektchef, SHM

Vice ordförande:

 • Tanja Rantanen, FM
 • Päivi Voutilainen, SHM

Medlemmar:

 • Ville Salonen, FM
 • Panu Pykönen, FM
 • Anne Koskela, SHM
 • Päivi Salo, SHM
 • Raija Volk, SHM
 • Taru Koivisto, SHM
 • Minna Liuttu, SHM
 • Tomi Hytönen, FM
 • Anu Muuri, Institutet för hälsa och välfärd
 • Ilmo Keskimäki, Institutet för hälsa och välfärd
 • Sanna Lehtonen, Finlands Kommunförbund
 • Arto Salmela, FM, medlem och sekreterare
 • Antti Väisänen, SHM, sekreterare
 • Niina Hannonen, FM, sekreterare

Ständig sakkunnig:

 • Timo T Seppälä, Institutet för hälsa och välfärd

Gruppen måste höra Finlands Kommunförbund och vid behov andra sakkunniga.