Vimana käynnistänyt ICT-sopimuksien ja hankintojen neuvontapalvelun

Finansministeriet 9.3.2018 15.05
Pressmeddelande

ICT-palvelukeskus Vimana Oy on käynnistänyt ICT-sopimukset ja hankinnat –neuvontapalvelun, joka auttaa maakuntien valmistelijoita maakunta- ja soteuudistuksen muutostilanteeseen liittyvissä hankintalakia, sopimusjuridiikkaa ja ICT-sektoriin ja Vimanaan liittyvissä uudistuksen lakipakettia koskevissa kysymyksissä.

Maakunta- ja soteuudistukseen liittyviä lakeja käsitellään eduskunnassa keväällä 2018, ja niiden hyväksyminen on aikataulutettu kesäkuulle 2018. Lakipakettia koskeva neuvonta perustuu sen hyväksymiseen asti hallituksen esitykseen, mutta eduskuntakäsittelyn aikana tulevia muutoksia seurataan aktiivisesti.

Vimanan ICT-sopimukset ja hankinnat –neuvontapalvelu on tavoitettavissa

· sähköpostitse: [email protected]

· puhelimitse: 029 4321 000 (palveluaika 9.00-15.00)

Neuvontapalvelu on suunniteltu maakuntien maakunta- ja soteuudistukseen liittyvissä valmistelutehtävissä, väliaikaisessa valmistelutoimielimessä ja perustettavissa maakunnissa työskentelevien henkilöiden käyttöön.

Vimanan toimintaan voi tutustua laajemmin täällä: www.vimana.fi.

Lisätietoja: hankinta- ja lakiasiainjohtaja Satu Ylisiurua-Hemminki, p. 050 3902417, satu.ylisiurua-hemminki(at)vimana.fi

 

aluehallintouudistus