Vimana Oy:n selvitys: Maakuntien ICT-palveluyhtiön toiminta on linjassa EU:n kilpailu- ja hankintaoikeuden kanssa

13.2.2018 13.15
Pressmeddelande

Valtiovarainministeriö ja maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana Oy ovat selvittäneet Vimanan asemaa ja toimintaa EU:n kilpailu- ja hankintaoikeuden näkökulmasta. Sekä asianajotoimisto Hannes Snellmanin että virkamiesryhmän selvitysten mukaan yhtiön toiminnan lähtökohdat ovat linjassa lainsäädännön kanssa.

“ICT-yhtiö Vimanan toiminta perustuu maakuntauudistuksen keskeisiin tavoitteisiin. Digitalisaation edistäminen, yhteinen IT-arkkitehtuuri ja maakuntia tukeva ICT-asiantuntijaosaaminen tukevat osaavaa ja tehokasta hallintoa. Tavoitteenamme on tarjota laadukkaat palvelut kaikkialle Suomeen, ja välttää tarve tehdä samoja asioita 18 kertaa”, Vimana Oy:n toimitusjohtaja Kalle Toivonen painottaa.

Hannes Snellmanin tekemän selvityksen mukaan Vimana on lähtökohdiltaan EU:n kilpailu- ja hankintaoikeudellisen sääntelyn mukainen toimija.

”Maakuntalain säädösluonnosten näkökulmasta kilpailuoikeudellisia ongelmia ei selvityksessä ilmennyt. Selvityksen mukaan Vimanan toiminta ei rajoita palveluiden vapaata liikkuvuutta. Myös hankintalain mukaiset sidosyksikkösuhteen tunnusmerkit täyttyvät Vimanan ja maakuntien välillä”, Vimana Oy:n hankinta- ja lakiasiainjohtaja Satu Ylisiurua-Hemminki kertoo.

Vimana toimii tällä hetkellä valtion omistamana erityisyhtiönä, mutta 90 prosenttia Vimanan omistuksesta siirtyy valtiolta maakunnille alueuudistuksen astuttua voimaan. Johtopäätösten kanssa oleellista on, että maakunnilla on riittävä määräysvalta Vimanaan yhtiönä eli omistuksen lisäksi maakunnat pystyvät vaikuttamaan yhtiön johtoon ja toimintaan. 

Palvelukeskus tarjoaa lähtökohtaisesti palveluja vain omistajilleen. Vimanalla olisi maakuntalakiehdotuksen perusteella kuitenkin velvollisuus tuottaa palveluita myös yksityisille ammatinharjoittajille ja pienille sote-toimijoille, jotta näillä on mahdollisuus osallistua valinnanvapauden piirissä olevien sote-palveluiden tuottamiseen. Hannes Snellmanin selvityksessä suositellaan, että näissä tilanteissa Vimana pitää erillistä kirjanpitoa.

Myös valtiovarainministeriön asettama virkamiesryhmä on arvioinut erikseen Vimanan asemaa EU:n kilpailu- ja hankintaoikeuden näkökulmasta. Virkamiesryhmän muistion mukaan hankinta- ja kilpailulain edellytykset täyttyvät. Molemmissa selvityksissä on myös huomioitu maakunnille mahdollisesti asetettava Vimanan palvelujen käyttövelvoite, eikä käyttövelvoitteella ole vaikutusta arviointien lopputuloksiin.

Hannes Snellmanin selvitys tehtiin Vimanan toimeksiannosta ja sen toteuttivat Mikko Huimala, partner; Jesper Nevalainen, partner; Mika Pohjonen, specialist partner; Outi Jousi, counsel ja Jenni Heurlin, associate. Valtiovarainministeriön selvityksessä palvelukeskusten asemaa tarkasteltiin työryhmässä, jossa olivat mukana maakuntien digitalisoinnin koordinaattori, budjettineuvos Tomi Hytönen, neuvotteleva virkamies Karri Safo, lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi, lainsäädäntöneuvos Asta Niskanen ja hallitusneuvos Auli Valli-Lintu. Työ- ja elinkeinoministeriöstä mukana oli lisäksi erityisasiantuntija Tarja Sinivuori-Boltd

Tiivistelmä asianajotoimisto Hannes Snellmanin lausunnosta

Valtiovarainministeriön tiedote 13.2.2018: Lainsäädäntö ei aseta esteitä maakuntien palvelukeskusten toiminnalle

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kalle Toivonen, Vimana Oy, puh. 040 557 3063, kalle.toivonen(at)vimana.fi

Hankinta- ja lakiasiainjohtaja Satu Ylisiurua-Hemminki, Vimana Oy, puh. 050 390 2417, satu.ylisiurua-hemminki(at)vimana.fi