FI SV

Reformen ska diskuteras på landskapsnivå på en rundresa

Arbets- och näringsministerietFinansministerietInrikesministerietJord- och skogsbruksministerietKommunikationsministerietMiljöministerietSocial- och hälsovårdsministerietUndervisnings- och kulturministeriet 16.4.2018 12.56
Pressmeddelande

På senvåren ska beredarna av landskaps- och vårdreformen besöka alla landskap i Finland. Rundresan sker under ledning av projektchefen för landskaps- och vårdreformen, understatssekreterare Päivi Nerg.

Målet med rundresan Mitt landskap är att på ett så konkret sätt som möjligt stödja landskapen i arbetet med att bereda genomförandet av reformen utifrån regionernas individuella behov. Rundresan görs 24.4–8.6.2018. Resan startar i landskapet Södra Österbotten och slutar i landskapet Lappland.  

De sakkunniga som följer med på resan träffar alla personer som aktivt arbetar med reformen – tjänstemän, förtroendevalda och intressegruppernas representanter. Varje evenemang består av två delar: en interaktiv frågetimme och workshoppar. I båda delarna ingår gemensam diskussion om kritiska frågor i samband med att genomföra landskaps- och vårdreformen. 

Evenemangen sker under ledning av Päivi Nerg, understatssekreterare för förvaltningspolitik. I rundresan deltar sakkunniga från ministerier som är centrala för beredningen av reformen: finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet, inrikesministeriet, kommunikationsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet.

Evenemangen är avsedda endast för inbjudna deltagare. Medierepresentanter är välkomna att följa händelserna eftersom det inte kommer att ordnas några presskonferenser under rundresan.  

Ytterligare information:

Kari Hakari, förändringsledare för landskapsreformen, finansministeriet, tfn 0295530054, kari.hakari(at)vm.fi (reformens innehåll)
Salme Kallinen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63290, salme.kallinen(at)stm.fi (organisering av rundresan)