FI SV

Landskapsreformen på tapeten vid Kommunmarknaderna den 13-14 september

Finansministeriet 24.8.2017 9.44 | Publicerad på svenska 25.8.2017 kl. 15.47
Nyhet
Landskapsreformen på tapeten vid Kommunmarknaderna den 13-14 september

Landskaps- och kommunärenden vid Kommunmarknaderna i Helsingfors den 13-14 september 2017.

deltagarna inkluderar beslutsfattare från kommunerna, staten och den övriga offentliga förvaltningen samt serviceproducenter. Ca 7 000 beslutsfattare från kommunbranschen, statsförvaltningen, företagen och samfunden besöker evenemanget varje år.

Sakkunniga från finansministeriets kommun- och regionförvaltningsavdelning deltar i flera av Kommunmarknadernas seminarier och infotillställningar. Bekanta dig med programmet och kom och på besök! 

Seminarierna

Ons 13.9. Kl. 14.00 - 15.00 Föreläsningssal A 3.23
Styrningen och finansieringen av landskapen
Virpi Vuorinen, konsultativ tjänsteman, FM (finansieringen av landskapen)
Tanja Rantanen, finansråd, FM (styrningen av landskapen)
Asko Peltola, landskapsdirektör, Södra Österbottens förbund (landskapens perspektiv på finansieringen och styrningen)

Ons 13.9. Kl. 13.00 - 16.00 föreläsningssal A 3.6
Framtidens kommuner i Finland 
Thomas Sund, kommunikationschef, Finansministeriet: Vikten av kommunikation under förändringsprocessen
Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, Kommunförbundet: Framtidens kommun ur kommuninvånarnas och de kommunala beslutsfattarnas perspektiv.
Terhi Päivärinta, direktör, Kommunförbundet: Framtidens kommun är en bildningskommun
Debattledare: Björn Sundell, omvärldsanalytiker och journalist

To 14.9. Kl. 10.00 - 11.00 föreläsningssal
Framtidens kommuner och landskap - hurdant partnerskap?
Paneldeltagarna: kommun- och reformminister Anu Vehviläinen, kommunaldirektören Hannele Mikkanen från Liperi, Päijänne-Tavastlands landskapsdirektör Jari Parkkonen samt riksdagsledamoten och ordföranden för Finlands Kommunförbunds styrelse Sirpa Paatero. Paneldiskussionen leds av Jani Pitkäniemi som också är ordförande för tillställningen.

Infoinslagen

On 13.9. Kl. 11.00 - 11.20 Infococktail
Mot framtidens kommun genom försök: kulturförändring, digi och ledandet
Maria Vuorensola, projektkoordinerare

On 13.9. Kl. 11.30–11.50 Infococktail
Kommunernas ekonomi efter social- och hälsovårds- och landskapsreformen
Ville Salonen, konsultativ tjänsteman
Miikka Vähänen, specialsakkunnig
Markku Nissinen, finansråd

On 13.9. kl. 11.30–11.50 A 3.1.
Ny partner – Statens tillstånds- och tillsynsverk
Jaska Siikavirta, lagstiftningsråd

On 13.9. kl. 15.30–15.50 A3.2.
Egendom och avtal då verkställandet av social- och hälsovårds- och landskapsreformen närmar sig
Minna-Marja Jokinen, lagstiftningsråd

To 14.9.kl. 11.30–11.50 Infococktail
Förnyade samservicelagen: vad ändras?
Marko Puttonen, utvecklingsdirektör

To 14.9. kl. 12.00–12.20 Infococktail
Vad gör servicecentren?
Pauli Harju, förändringsledare

To 14.9. kl. 13.00–13.20 A3.2
Lägesöversikt över landskapsreformen
Pauli Harju, förändringsledare

Kom och diskutera reformen! 

Finansministeriets sakkunniga befinner sig på vår avdelning i K-våningen i Kommunernas hus, på avdelning i1 under hela marknadernas gång. Social- och hälsovårds- och landskapsreformen kan även diskuteras på mässavdelningen som finns på avdelning L7 i K-våningen.

Välkommen! 

Ytterligare information:

Kuntamarkkinat.fi