Kommunikationen skapar en övergripande bild och bidrar till landskapets konkurrenskraft

Finansministeriet 9.1.2019 12.00
Kolumn

Landskapen förbereder sig redan för framtiden även om propositionerna ännu väntar på att bli godkända. Med tanke på de nya landskapen publicerades det i december ett viktigt dokument som jag hoppas finns på varje beslutsfattares skrivbord i landskapen: rekommendation om organiseringen av och resurserna för landskapens kommunikation.

Kommunikationsrekommendationen som sammanfattats i samarbete av den riksomfattande kommunikationsgruppen för landskaps- och vårdreformen och landskapens kommunikationsnätverk har riktats till samtliga landskap. Jag undertecknade själv rekommendationen eftersom jag i mitt eget arbete på ett konkret sätt märkt hur viktig kommunikationen är framför allt i förändringssituationer.

De nya landskapen startar från noll. Hur ser de nya landskapen ut? Hur skiljer de sig från varandra? Vad kännetecknas de av? Landskapen behöver välfungerande kommunikation och marknadsföring för att ha framgång i det nya läget. Det är viktigt att inse att kommunikationen är strategisk verksamhet med vars hjälp man skapar grunden för det som landskapen handlar om. Därför hoppas jag på att kunna uppmuntra de nya landskapen till nytt slags tänkande när det gäller kommunikationens betydelse.

Alla befolkningsgrupper bör nås genom tydlig kommunikation

Det är viktigt att vi snabbt kan övergå från det nuvarande informationsvirrvarret till ett läge där kommunikationen är så tydlig och begriplig som möjligt. Staten informerar om reformen även i fortsättningen, men det praktiska kommunikationsansvaret överförs i allt större omfattning till landskapen. Det borde vara lätt för varje invånare att hitta information om tjänsterna som landskapen tillhandahåller och till exempel om hur beslutsfattandet går till i landskapen.

Landskapet ska nå flera slags målgrupper: invånare, serviceanvändare, anställda, beslutsfattare, företag och media. Samtliga grupper bör informeras via lämpliga kanaler, på båda nationalspråken och på ett sätt som målgruppen känner igen. Lyckad kommunikation kräver tid, insikt, verktyg och verkställare - jag hoppas att det finns rikligt av alla dessa i varje landskap.

Landskapen ska dessutom sörja för specialgruppers behov för att jämlik behandling av medborgare ska förverkligas. De som använder teckenspråk utgör en egen språklig och kulturell grupp som i vissa situationer måste få information direkt från myndigheterna. Det är viktigt att informera på teckenspråk till exempel om frågor som gäller de teckenspråkiga och om samhälleliga reformer.

Kommunikatörer stöder och samarbetar med ledningen

I mitt eget arbete har jag märkt att kommunikationens betydelse och kraven på transparens och öppenhet framhävs i allt större mån. Dagens kommunikationsomgivning är hektisk. Verksamhetsomgivningen är oförutsägbar och kommunikationsrytmen är helt annan än vad vi är vana med. Detta medför sina egna utmaningar för landskapens kommunikation.

Det konstateras i rekommendationen att professionella kommunikatörer behövs både för att sparra ledningen och för att stöda alla landskapets anställda i kommunikationsfrågor. För att partnerskapet ska fungera är det bäst att kommunikationen har direkt kontakt med ledningen.

Ledande är kommunikation - och kommunikation är att leda. Och för att samarbetet ska fungera väl krävs också att kommunikationen är närvarande på alla de fora där beslut fattas.

Päivi Nerg

Projektdirektör för landskaps- och vårdreformen, understatssekreterare för förvaltningspolitik vid finansministeriet