Vahvasti yhdessä perheen parhaaksi

18.2.2019 15.16
Nyhet

Lastensuojelun palveluja kehitetään usean kunnan yhteistyöllä Pohjois-Pohjanmaalla. Iso osa maakunnan kunnista on sitoutunut kansallisen kehittämistyön keskiössä olevaan lastensuojelun systeemiseen toimintamalliin, jota on pilotoitu Oulunkaaren kuntayhtymässä ja peruspalvelukuntayhtymä Selänteellä. Yhteisellä toimintamallilla haetaan parannusta palveluiden vaikuttavuuteen, laatuun, asiakasosallisuuteen ja -tyytyväisyyteen sekä vähennetään henkilöstön kuormittavuutta.

Kyse on sosiaalityön toimintamallista, joka hyödyntää systeemisyyttä pyrkiessään auttamaan perheitä. Mallissa keskitytään lapsen ja perheen vahvuuksien ja voimavarojen vahvistamiseen ja lapsen arjen ymmärtämiseen ongelmakeskeisyyden sijaan. Työtä tehdään tiiviisti perheiden keskuudessa, heidän kodeissaan ja muussa lähiympäristössään. 

Mallia pilotoineet kuntayhtymät ovat kokeneet lastensuojelun systeemisen toimintamallin hyvänä ja toimivana. Asiakkaiden tilanteisiin on voitu paneutua intensiivisemmin ja yksittäisen perheen tilanteen tarkasteluun on voitu käyttää enemmän aikaa.

Organisaatioista on osallistunut yhteensä noin 30 henkilöä THL:n järjestämään kouluttajakoulutukseen, ja he ovat vieneet toimintamallia omiin alueellisiin tiimeihin. Tiimi on tukenut lapsen asioista vastaavan työntekijän työtä ja tuonut erilaisia näkökulmia perheen tilanteeseen. On koettu, että asiakkaat ovat saaneet kokonaisvaltaisemmin tukea tilanteisiinsa. Asiakaspalaute on ollut kiittävää.

Koulutusten lisäksi toimintamalliin on perehdytetty lasten ja perheiden kanssa toimivia työntekijöitä sekä johtoa ja yhteistyökumppaneita esimerkiksi perheterapeuttiset perusteet -koulutuksilla ja Vakautta vanhemmuuteen –seminaarissa ja sitä seuranneilla ryhmänohjaajakoulutuksilla.

Koulutusten kautta käyttöön koko maakuntaan

Tässä vaiheessa maakunnan kuntayhtymät, joissa on yhteensä 16 kuntaa, ovat sitoutuneita koulutuksiin ja mallin käyttöönottoon. Koulutukset toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan SyTy (systeeminen työote) -hanke kuluvan vuoden aikana. Uusia tiimejä koulutetaan arviolta 4-6. Lisäksi jo olemassa olevien tiimien osaamista vahvistetaan.

Vuoden 2019 jälkeen koulutettuja tiimejä on arviolta 10 ja koulutettujen henkilöiden määrä noin 50-60 henkilöä. Tavoitteena on kytkeä systeemisen toimintamallin koulutus osaksi Pohjoisen osaamis- ja tukikeskus toimintaa.

Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistus

Hyvät käytännöt