FI SV

Inledandet av SoteDigi-bolagets verksamhet framskrider

FinansministerietSocial- och hälsovårdsministeriet 8.9.2017 13.59 | Publicerad på svenska 13.9.2017 kl. 8.13
Nyhet
Inledandet av SoteDigi-bolagets verksamhet framskrider

Statsrådet beslutade den 31 augusti 2017 om grundandet av SoteDigi Ab. Bolaget utvecklar nya nationella digitala lösningar åt social- och hälsovården. Digitaliseringen stöder verksamhetsförändringarna inom social- och hälsovården och förbättrandet av kostnadseffektiviteten och produktiviteten hos servicen. SoteDigi-bolagets tjänster skapar förutsättningar för åstadkommandet av dessa förändringar.

Målet med bolagets verksamhet är att genomföra utvecklingsprojekt inom social- och hälsovårdsbranschen som utgår från klienternas behov och den nationella styrningen, samt att ordna nyutvecklade social- och hälsovårdstjänster åt kunderna. SoteDigi-bolaget ska samarbeta med de nya landskapen och andra behöriga aktörer. Bolagets verksamhet kommer att stödas av en kunddelegation.

Bolagets servicehelheter:

  • Integrationstjänster, inklusive en integrationsplattform som sammanställer information samt stödtjänster för interoperabiliteten inom social- och hälsovården, såsom utveckling av standardiseringen.
  • Kundhanteringstjänster, inklusive utveckling av klient- och patientregister samt digitala tjänster åt medborgare och yrkesmänniskor.
  • Tjänster för informationsledning, såsom styrning och uppföljning av social- och hälsovårdsproducenterna och producentstrukturen samt informationsanalystjänster.

SoteDigi-bolagets verksamhet inleds med skapandet av en integrationsplattform

Bolagets första uppgift är att producera tjänster för skapandet av landskapens gemensamma integrationsplattform och för säkerställandet av integrationen av social- och hälsovårdsinformationen. Bolaget ska även upphandla de på UNA-projektet baserade klient- och patientuppgifterna så att genomföringen inleds utifrån UNA-projektet genom att man först skapar en s.k. UNA-kärna och ett gemensamt kundhanteringssystem. Bolaget ska dessutom slutföra Virtualsjukhus-projektet och projektet Egenvård och digitala mervärdestjänster (ODA) samt utveckla lösningar för informationsledandet. Förhandlingarna om att fortsätta med uppgifterna i SoteDigi har inletts på sakkunnignivå.

Ytterligare information:

Tomi Hytönen, projektchef, tfn 02955 30279, tomi.hytonen(at)vm.fi
Tuija Kuusisto, specialsakkunnig, tfn 02955 30121, tuija.kuusisto(at)vm.fi
Minna Saario, direktör, tfn 0295163146, minna.saario(at)stm.fi