Utkasten till social- och hälsovårdsutskottets betänkanden publicerade

7.11.2018 15.26
Nyhet

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott publicerade tre utkast till betänkanden om lagpaketet som har ett samband med landskaps- och vårdreformen.

Utkasten till betänkanden gäller propositionen om inrättandet av landskap och ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna, propositionen om produceringen av social- och hälsotjänster samt propositionen om klientens valfrihet inom social- och hälsovården.

Betänkandet har publicerats på social- och hälsovårdsutskottets sidor på riksdagens nättjänst.

Bekanta dig med materialet:

riksdagen.fi