FI SV

Handboken för landskapens påverkansorgan för den språkliga minoritetens och samiskan har publicerats

Justitieministeriet 17.12.2018 12.42
Nyhet
Handboken för landskapens påverkansorgan för den språkliga minoritetens och samiskan har publicerats

Syftet med handboken som nu ges ut är att ge tips om goda tillvägagångssätt som kan iakttas vid tillsättandet av ett nytt påverkansorgan och vid valet av medlemmar i organet. Med hjälp av handboken strävar man efter att se till att påverkansorganets arbete även i praktiken blir verkningsfullt. Med hjälp av handboken främjas också en enhetlig praxis.

Enligt landskapslagen ska landskapsstyrelsen i tvåspråkiga landskap tillsätta ett påverkansorgan för den språkliga minoriteten, och ett påverkansorgan för det samiska språket i landskap där det ingår kommuner som hör till samernas hembygdsområde.

Personer som representerar de invånare i landskapet som hör till den språkliga minoriteten ska väljas till medlemmar i organet. Med den språkliga minoriteten i landskapet avses antingen den finskspråkiga eller den svenskspråkiga minoriteten. Medlemmarna i påverkansorganet för det samiska språket ska representera områdets samiskspråkiga invånare.

Handboken är utarbetad på justitieministeriet med hjälp av de tvåspråkiga landskapens och lapplands landskaps nätverk. 

Handbok för landskapets påverkansorgan för den språkliga minoriteten och för samiskan (pdf)

Mer information: 

Tilläggsuppgifter fås av språkrättsråd Corinna Tammenmaa, tfn. 0295150181, corinna.tammenmaa(at)om.fi