Etelä-Savossa omais- ja perhehoito kehittyy verkostoyhteistyön avulla

28.1.2019 12.00
Nyhet

OSSI-hankkeen aikana maakuntaan on saatu uusia perhekoteja ja kehitetty uudenlaisia toimintamalleja omais- ja perhehoitoon.

Verkostoyhteistyötä hyödyntäneessä OSSI-hankkeessa kehitettiin käyttäjälähtöisiä toimintamalleja omais- ja perhehoitoon. Tähtäimessä oli koko prosessin parantaminen alkaen omaishoitotilanteen tunnistamisesta siihen asti, kun omaishoitajuus päättyy.

Moniammatillisessa työryhmässä pohdittiin, mitä palveluja omais- ja perhehoitoon kuuluu. Nämä palvelut ja prosessit purettiin auki ja kehitettiin täysin uudenlainen toimintamalli, joka on toiminut nyt vuoden ajan.

Yhteiset toimintamallit ja säännöt takaavat yhdenvertaisuuden omaishoitoperheille eri puolilla maakuntaa.

- Esimerkiksi palvelutarpeen arviointi tehdään nyt yhtenäisellä tavalla koko maakunnassa, omais- ja perhehoidon koordinaattori Sarianna Maaranen korostaa.

Toimintaa ohjaavat sääntökirjat tehtiin maakunnallisissa ryhmissä, joissa oli mukana myös omaishoitajia alan ammattilaisten lisäksi.

Hankkeessa pilotoitiin myös omais- ja perhehoitajille annettavaa etäohjausta. Omaishoitajille annettiin tablettilaitteet kotiin, ja niiden avulla pidettiin teemaluentoja ja neuvottiin ajankohtaisissa asioissa. Perhekodeissa kokeiltiin turvateknologiaa, ja erilaisten sovellusten kautta tarjottiin myös ohjelmaa ja virikkeitä.

Omais- ja perhehoitajan tukeminen tärkeää

Omais- ja perhehoito koskettaa monenlaisia perheitä. Hankkeessa keskiössä olivat muistisairaiden, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien ja erityislapsiperheiden omaishoito. Omaishoitaja ja hänen jaksamisensa huomioidaan nyt entistä paremmin.

- Ideoimme esimerkiksi erilaisia vaihtoehtoja omaishoitajan vapaapäivien toteuttamiseen, Maaranen kertoo.

Omaishoitajan vapaapäiviä voi tuurata esimerkiksi ennakkovalmennuksen käynyt perhehoitaja. Tilanteen ja palvelutarpeen mukaan hoidettava voi mennä perhehoitajan kotiin, ja olla ikään kuin perheenjäsenenä mukana perheen arjessa.

Kiertävät perhehoitajat vievät perhehoidon puolestaan hoidettavan kotiin. Tällöin perhehoitajat avustavat hoidettavan voimavarojen mukaan arjen askareissa.

- Koti ympäristönä tukee toimintakykyä ja kuntoutumista eri tavalla kuin hoitopaikat, Maaranen korostaa.

Kotona tapahtuva hoito on hyväksi havaittu toimintamalli etenkin muistisairaiden kohdalla. Muistisairaalle on erityisen tärkeää oman kodin ympäristö ja oma arki, sillä paikanvaihdokset hämmentävät. 

Perhehoitaja Teija Viherpelto pelaa asiakkaiden kanssa bingoa perhekodissaan Ristiinassa.

Etelä-Savossa tuetaan entistä enemmän selviytymistä kotona, ja mallia halutaan vielä laajemmin koko maakuntaan. Jokaiselle omaishoitoperheelle nimetään oma työntekijä, joka kulkee perheen rinnalla koko matkan. 

Sekä omais- että perhehoitajille tarjotaan nyt tukea ja työnohjausta. Sopimuksen tehneille omaishoitajien ensitietopäivän aikana käydään läpi toimintamallit ja omaishoitajaa tukevat palvelut. Kokeneet omaishoitajat ovat vertaistukena, ja järjestöjen edustajat kertovat tarjonnastaan.

Kehitetty malli on saanut aikaan sen, että kiinnostus ammattia kohtaan on kasvanut merkittävästi. Uusia perhehoitajien valmennuksia onkin alkamassa.

OSSI-hankkeen alkaessa Essoten alueella oli yksi perhekoti, nyt seitsemän. Kiertäviä perhehoitajia on 16, kun hankkeen alussa heitä ei ollut yhtään.

Myös Savonlinnassa Sosterin alueella on tällä hetkellä kahdeksan perhehoitajaa ja Pieksämäellä neljä. Pieksämäelle on tullut toinen perhekoti, ja Savonlinnaan sellainen on suunnitteilla.

Omatori esimerkkinä uudesta toimintatavasta

Omais- ja perhehoidon osaamiskeskus perustettiin Mikkeliin syksyllä 2017. Toiminta laajeni, ja kesällä 2018 avautui monitoimijakeskus Omatori torin laidalle. Omatori on oiva esimerkki siitä, mitä verkostoyhteistyöllä voi saada aikaan.

- Omatorilta löytyy kaikki se toiminta, jota hankkeen aikana on kehitetty, Ossi-hanketta vetänyt Jaana Koinsaari kertoo.

Omatorille on keskitetty paljon palveluja. Siellä julkinen, yksityinen ja järjestösektorit toimivat samassa, matalan kynnyksen palveluja tarjoavassa paikassa. Kyseessä on aivan uudenlainen konsepti.

Omatorissa toimitaan jaetun johtajuuden periaatteella, ja ohjausryhmässä on edustus kaikista paikalla olevista toimijasta. Hankkeen aikana onkin menty hyvällä vauhdilla kohti maakunnallista yhteistyötä, joka kantaa tulevaisuudessakin.

Koinsaari ja Maaranen muistuttavat, että Omatori ei ole vain seinien sisällä, vaan siihen kuuluvat myös muut verkostoon kuuluvat toimijat ympäristökuntien alueella.

Myös tämä toimintamalli on lähtenyt kantamaan koko maakunnan alueella. Savonlinnassa on Nestori Savonlinnan kirjaston yhteydessä, ja Pieksämäelle on perustettu Veturitorin yhteydessä toimiva Vinkkivarikko.

- Hyvät käytännöt ovat levinneet hyvien kokemusten myötä, Koinsaari iloitsee.

Tulevaisuudessa on kehitteillä liikkuvia palveluita, jotta matalan kynnyksen kohtaamispisteet saadaan myös kuntiin ja haja-asutusalueille.

Lisätietoja:

omatorille.fi 
Essoten asiakkuuskoordinaattori Eveliina Rautio, [email protected], 040 359 7060
Sosterin perhehoidon koordinaattori Tiina Seppänen, [email protected]

Hankemateriaaleja:

Käsikirja/julkaisu
Ikääntyvien palvelukokonaisuus Etelä-Savossa vuoteen 2025 -suunnitelma
Suosituksia omais- ja perhehoidon maakunnallisiin linjauksiin
Valtakunnalliset I&O-kärkihankkeen sivut

OSSI on Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon OSSI -hanke (2016-2018). Hanketta hallinnoi Essote, ja sitä rahoitti STM (Koti- ja omaishoidon uudistus I&O-kärkihanke). Osatoteuttajina olivat Eksote, Kainuun Sote, Sosteri, Diak, Xamk, Esedu ja SamiEdu, Kyyhkylä Oy, Vaalijala, SPR Kaakkois-Suomen piiri, Kuntoutussäätiö, Sote360 ja Kehitysvammaisten palvelusäätiö.

Muut yhteistyökumppanit olivat Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, Etelä-Savon Työterveys, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Geriwell oy, Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry Estery, Mikkelin seudun Muisti ry /Etelä-Savon Muistiluotsi, Savon mielenterveysomaiset FinFami ry, Pieksämäen Omaishoitajat ry, Perhehoitoliitto, Savonlinnan Hopearanta ry ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturva ry, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom.

Hyvät käytännöt