FI SV

Rundresan Mitt landskap gav stöd åt landskapen för beredningen av genomförandet av reformen

Finansministeriet 15.6.2018 12.37 | Publicerad på svenska 15.6.2018 kl. 13.13
Nyhet

Beredarna av landskaps- och vårdreformen besökte under senvåren alla landskap i Finland. Grundandet av landskapen, valfriheten och organiseringen av tjänsterna var teman som väckte diskussion under rundresan.

Målet med Mitt landskap -rundresan som leddes av projektchefen för landskaps- och vårdreformen, Päivi Nerg, var att erbjuda så konkret stöd som möjligt åt landskapen för beredningen av genomförandet av reformen, utifrån behoven inom respektive område. Landskapsbesöken inleddes i landskapet Södra Österbotten den 24 april och avslutades i landskapet Lappland den 8 juni. 

”Landskapsbesöken var kraftgivande tillställningar. Det var fint att se hur arbetet framskrider med full fart i samtliga landskap trots den offentliga debatten. Budskapet från landskapen var att det är dags att fatta beslut”, berättar Nerg om sina erfarenheter från rundresan i landskapen.  

Landskapen grubblar över likartarde frågor

Landskapstillställningarna bestod av tre delar: en lägesöverblick, frågestunder och workshoppar där man fördjupade sig med de olika delområdena i reformen. Nerg presenterade det rikstäckande beredningsläget, och landskapens egna förändringsledare redogjorde för beredningsläget på regional plan.

Temana för frågestunderna som omfattade ett flertal olika ämnen valdes skilt vid varje möte genom omröstning. Frågestunderna upplevdes enligt responsen som de mest givande delarna av mötena - deltagarna sade sig ha fått svar just de frågor som väckt mest diskussion i landskapet, och som dessutom ofta var likadana i olika landskap.

De teman som väckte mest intresse gällde antingen

  • grundandet av landskap
  • organiseringen av service
  • organiseringen av serviceproduktionen, eller
  • klientorientering, valfrihet och integration.

Frågorna som gällde grundandet av landskap berörde framför allt finansieringen och förändringsutgifterna under de första åren. Man ville ha klarhet i särdragen hos och uppgifterna för en stark tillhandahållare. Frågeställarna ville också ha mera information om styrmekanismerna, uppföljningen, IKT-systemen och sätten att producera service. Andra frågor som väckte diskussion var integreringen av de sektorsövergripande landskapens tjänster och funktioner, ledandet av dem samt personalens ställning.

Tillställningarna under Mitt landskap -rundresan hade sammanlagt över 2 750 deltagare i de olika landskapen. Presentationsmaterialet finns på Alueuudistus.fi-sidan.

Ytterligare information: 

Kari Hakari, förändringsledare för landskapsreformen, tfn  0295530054, kari.hakari(at)vm.fi