Hur kan du påverka saker i ditt landskap? Rösta i landskapsvalet!

4.4.2018 11.40 | Publicerad på svenska 4.4.2018 kl. 13.02
Pressmeddelande

Du bestämmer redan i oktober vem som beslutar om bl.a. arbetskraftsåtgärder, miljöfrågor, social- och hälsovårdstjänster, planläggning, trafikinfrastruktur och utveckling av lantbruket i ditt landskap.

Beslut som gäller ditt område och som tidigare fattades av bl.a. samkommunernas och statens regionala byråer överförs nu till beslutsfattare som du och andra invånare inom området har valt.

Du kan göra din åsikt hörd i landskapsval och utöver det via bland annat ungdomsfullmäktige, åldrings- och handikappråd, klientråd, landskapsinitiativ och folkomröstningar i landskapet.

Rösta i landskapsvalet!

Videon finns på svenska, finska och engelska.

svenska: 

 

finska:

engelska: