FI SV

Projektet för harmonisering av landskapens datastyrning avslutas

Finansministeriet 13.5.2019 13.44
Nyhet

I projektet om planen för datastyrning i landskapen och datastyrningens målbild (MAKU-TOS) skapades en gemensam plan för datastyrningen i landskapen och en dataförvaltningsmodell för datastyrningen.

Projektets andra skede inleddes i februari 2019 och syftet var att projektet skulle fortsätta till slutet av 2019. Beredningen av landskaps- och social- och hälsovårdsreformen avslutades 8.3.2019 och därmed upphör även MAKU-TOS-projektet.

Avslutningen av projektet, de alster som utarbetats hittills och publicering av dem genomförs före 30.6.2019.

De alster som arbetsgruppen förberett kan utnyttjas senare i utveckling och genomförande av ärendeförvaltning och dataförvaltning. Den datastyrningsplan som utarbetats i projektet utgår från rekommendationen Strukturen för en plan för informationsstyrningen (JHS 191). Dessutom beaktades i arbetet landskapens referensarkitektur/servicekarta och serviceklassifikationen för landskap (JHS 206). 

Syftet är att publicera projektets slutresultat i Interoperabilitetsplattformen

I projektet över landskapens gemensamma datastyrningsplan (MAKU-TOS) var syftet att bygga upp en TOS-struktur, till vilken ärenden och handlingar som behandlas i landskapen läggs till. Målet för den gemensamma strukturen var att bl.a. främja beskrivningen och utvecklingen av uppgifter och tjänster samt informationsöverföringen mellan organisationer. Dessutom skulle även den enhetliga utformningen av ärendeförvaltningens material och strukturen för rapportering om ärende- och dataförvaltningen ha utgjort fördelar.

Vi tackar alla som deltagit i MAKU-TOS-projektet och som varit intresserade av temat.

Ytterligare information:

Anneli Pekkanen, MAKU-TOS projektchef, [email protected]