FI SV

Harmonisering av landskapens datastyrning fortsätter

Finansministeriet 1.3.2019 10.09
Nyhet
Harmonisering av landskapens datastyrning fortsätter

I projektet om planen för datastyrning i landskapen och datastyrningens målbild (MAKU-TOS) skapas en gemensam plan för datastyrningen i landskapen och en dataförvaltningsmodell för datastyrningen. Projektets första skede avslutades i början av 2019 och det andra skedet har inletts. Projektet pågår till utgången av 2019.

I projektets första skede har en preliminär datastyrningsplan för landskapen (TOS) och första versionen av datastyrningens dataförvaltningsmodell tagits fram.  

I skede 2 som nu inletts preciseras innehållen i den för landskapen gemensamma datastyrningsplanen och i datastyrningens dataförvaltningsmodell. Projektet kan lyckligtvis fortsätta det väl påbörjade arbetet med nästan samma expertarbetsgrupp som i skede 1. 

Arbetsgruppens resultat har en betydande påverkan på utvecklingen och genomförandet av landskapets ärendeförvaltning och dataförvaltning. I arbetet beaktas fortfarande landskapens referensarkitektur/servicekarta och serviceklassifikationen för landskap (JHS 206). Samarbetet intensifieras särskilt med Vimana i anslutning till förberedelserna och införandet av systemet för ärendeförvaltning.

Projektets slutresultat publiceras på plattformen YTI-yhteentoimivuus.

I projektet över landskapens gemensamma datastyrningsplan (MAKU-TOS) byggs en TOS-struktur till vilken ärendena och handlingarna som behandlas i landskapen läggs till. Den gemensamma strukturen främjar bl.a. beskrivningen och utvecklingen av uppgifter och tjänster samt informationsöverföringen mellan organisationer. Även den enhetliga utformningen av ärendeförvaltningens material och strukturen för rapportering om ärende- och dataförvaltningen utgör fördelar.    

Ytterligare information: 

MAKU-TOS projektchef Anneli Pekkanen anneli.pekkanen(at)ely-keskus.fi