FI SV

Landskaps- och vårdreformen finansieras enligt den förändrade tidsplanen

Finansministeriet 8.8.2018 15.10 | Publicerad på svenska 9.8.2018 kl. 8.56
Pressmeddelande
Landskaps- och vårdreformen finansieras enligt den förändrade tidsplanen

Finansminister Petteri Orpos budgetförslag siktar på fortsatt ekonomisk tillväxt och förbättrad sysselsättning. Förslaget offentliggörs i sin helhet på finansministeriets webbplats torsdagen den 9 augusti.

För förberedelser av landskaps- och social- och hälsovårdsreformen föreslås ett anslag på 213 miljoner euro. Beloppet specificeras när ministerierna behandlar effekterna av den ändrade tidsplanen i sina bilaterala förhandlingar med finansministeriet. Dessa anslag riktas särskilt till att etablera landskapsförvaltningen och till att grunda servicecentra samt till IKT-förändringsstöd.

Regeringen behandlar budgeten i slutet av augusti

Finansministeriet för bilaterala förhandlingar om budgetförslaget med ministerierna den 15–16 augusti.

Regeringen behandlar budgetförslaget vid sin budgetmangling den 28–29 augusti. Regeringens proposition offentliggörs efter statsrådets behandling måndagen den 17 september.


Läs mer:

Finansministeriet: Förutsättningar för fortsatt god sysselsättningsutveckling och stark tillväxt