FI SV

Rapport om kontaktytor mellan kommunernas och landskapens uppgifter har publicerats

17.4.2019 14.10
Nyhet
Rapport om kontaktytor mellan kommunernas och landskapens uppgifter har publicerats

Förstudien som kartlagt kontaktytor mellan kommunernas och landskapens uppgifter är klar. För-studien anknyter till att identifiera och stärka samarbetsbehoven hos kommunerna och de nya landskap som var planerade att bildas i landskaps- och vårdreformen samt till att utveckla ett kundorienterat verksamhetssätt i servicen.

I förstudiens slutrapport har man sammanställt resultaten från det nationella och regionala be-redningsarbetet som gäller kontaktytor mellan kommunerna och landskapen samt beskrivit vilka servicestigar som är möjliga ur kundernas perspektiv.

I rapportens slutsatser och utvecklingsförslag har man tagit hänsyn till att arbetet med landskaps- och vårdreformen upphörde den 8 mars 2019 mitt under förstudien. Därmed kan man ta lärdom av förstudien i planeringen av nuvarande och eventuella kommande strukturer och uppgifter.

Kuntien ja maakuntien tehtävien yhdyspintoja koskeva selvitys, suomeksi

Selvityksen kooste, suomeksi

Selvityksen asiakasesimerkit, suomeksi

Maakuntauudistuksen valmistelu Sote-uudistuksen valmistelu