FI SV

Rapport om kontaktytor mellan kommunernas och landskapens uppgifter har publicerats

17.4.2019 14.10
Nyhet

Förstudien som kartlagt kontaktytor mellan kommunernas och landskapens uppgifter är klar. För-studien anknyter till att identifiera och stärka samarbetsbehoven hos kommunerna och de nya landskap som var planerade att bildas i landskaps- och vårdreformen samt till att utveckla ett kundorienterat verksamhetssätt i servicen.

I förstudiens slutrapport har man sammanställt resultaten från det nationella och regionala be-redningsarbetet som gäller kontaktytor mellan kommunerna och landskapen samt beskrivit vilka servicestigar som är möjliga ur kundernas perspektiv.

I rapportens slutsatser och utvecklingsförslag har man tagit hänsyn till att arbetet med landskaps- och vårdreformen upphörde den 8 mars 2019 mitt under förstudien. Därmed kan man ta lärdom av förstudien i planeringen av nuvarande och eventuella kommande strukturer och uppgifter.

Kuntien ja maakuntien tehtävien yhdyspintoja koskeva selvitys, suomeksi

Selvityksen kooste, suomeksi

Selvityksen asiakasesimerkit, suomeksi

Maakuntauudistuksen valmistelu Sote-uudistuksen valmistelu