FI SV

Kimpassa-Allihopa på Åbomässan – nytt landskap byggdes av klossar

13.9.2017 10.13
Nyhet

Växelverkan och möten är viktiga i beredningen av vård- och landskapsreformen. Egentliga Finlands reformberedare deltog med en gemensam Kimpassa-Allihopa -avdelning på Åbomässan i augusti och berättade om det kommande landskapets service på ett roligt och konkret sätt. Sloganen löd: Bygg det nya landskapet, vinn en Jopo!

Den stora, tvåspråkiga mässavdelningen föddes som ett samarbete mellan de reformerande organisationerna och kommunerna. Under de fyra dagarna jobbade hela 32 personer på avdelningen, från brandmän och kommunikatörer till organisationernas direktörer.

Till avdelningen lockade förutom kunskapshunger också en rolig tävling, där man byggde det nya landskapet av klossar. Samma uppgift kunde göras också på papper – huvudsaken var att man kände igen det nya landskapets tjänster. Bland deltagarna utlottades en turkos Jopo. Alla fick även ett snabbpris, där det nya landskapets uppgifter stod tryckta – även på svenska.

De unga byggde ivrigt landskapets nya uppgifter av klossar. I taket hängde lockbetet.

- Vi nådde över 1500 människor på mässan, vilket vi är glada över. Alla lärde sig något om det nya landskapets tjänster och vi talade med folk i alla åldrar. Reformen är en stor och svårbegriplig helhet, därför är växelverkan på gräsrotsnivå viktig, säger Jessica Ålgars-Åkerholm, ordförande för vård- och landskapsreformens kommunikationsgrupp i Egentliga Finland.

- Landskapsreformen är okänd för många, människor vet bara att vårdtjänsterna ska förnyas. Nu fick vi berätta mera om helheten. Positivt var också att vi som jobbade på mässan fick lära känna varann, säger Laura Leppänen, förändringsdirektör för landskapsreformen.

Vårdreformens förändringsdirektör Antti Parpo har märkt att medborgarna i första hand grubblar på om den egna hälsocentralen eller regionsjukhuset bevaras i framtiden. Samma tankar fördes även fram på Åbomässan.

Paneldiskussion med fokus på vård

Mässlördagens paneldiskussion fokuserade på vardagens service i det nya landskapet. ”Den stora vårddiskussionen” marknadsfördes aktivt i förväg och på plats fanns glädjande mycket publik.

Förändringsdirektörerna Antti Parpo och Laura Leppänen, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts direktör Leena Setälä och TE-byråns servicedirektör Jaana Hernelahti diskuterade bl.a. vård- och tillväxttjänster, hur pengarna räcker i det nya landskapet, kommande landskapsval och medborgarnas påverkningsmöjligheter. Diskussionen leddes av Pirjo Nuotio. Även minister Annika Saarikko satt i publiken och besökte efteråt avdelningen Kimpassa-Allihopa.

I panelen diskuterade fr.v. Leena Setälä, Laura Leppänen, Antti Parpo och Jaana Hernelahti. Minister Annika Saarikko (framme) besökte också vård- och landskapsreformens avdelning Kimpassa-Allihopa.

Vem vann då den eftertraktade Jopon? Fru Fortuna gynnade 12-åriga Elias Kanotskin från ön Rimito i Nådendal. Elias blev väldigt glad över cykeln - nu kan man anta att åtminstone en ung person i Egentliga Finland förhåller sig enbart positivt till vård- och landskapsreformen.