FI SV

Anvisning om IKT-avtal och upphandling har publicerats

Finansministeriet 4.7.2017 15.42 | Publicerad på svenska 4.7.2017 kl. 15.46
Nyhet

Det har utarbetats en anvisning om IKT-avtal och upphandling. Anvisningen utgör en del av det förändringsprogram för digitaliseringen inom social- och hälsovårds- och landskapsreformen som finansministeriet samordnar.

Anvisningen har utarbetats med tanke på kommuner, samkommuner och det temporära beredningsorganet i landskapen. I anvisningen behandlas IKT-upphandlingarnas koppling till förändringsprocessen, egendomsarrangemang enligt införandelagen, utvärdering av avtal vid omställningar samt offentliga upphandlingar i landskapsreformen.

Vid den tidpunkt som anvisningen ges ut pågår ännu riksdagsbehandlingen av regeringens proposition med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården. Anvisningen kommer att uppdateras i takt med att behandlingen av propositionen framskrider.

Anvisningen har utarbetats av en arbetsgrupp i maj och juni 2017. Utöver att sammanställa en anvisning hade arbetsgruppen i uppdrag att lägga fram ett förslag till en modell för fortlöpande rådgivning som stöd för dem som bereder digitaliseringen i landskapen i situationer som gäller IKT-avtal och upphandling i olika skeden av reformen. Förslaget bearbetas vidare i augusti 2017.

Anvisningen finns på webbplatsen regionreformen.fi.

Mer information:

Tomi Hytönen, projektchef, tfn 0295 530 279, tomi.hytonen@vm.fi