Tuija Brax halvtidsrapport klar – bedömer organisationers roll i den nya social- och hälso-vårds- och landskapsmodellen

Social- och hälsovårdsministeriet 4.5.2018 13.57 | Publicerad på svenska 7.5.2018 kl. 12.20
Pressmeddelande 69/2018

Utredaren Tuija Brax halvtidsrapport om vilken roll civilsamhällesorganisationer kommer att ha i den nya social- och hälsovårds- och landskapsmodellen har blivit klar.

I rapporten bedöms verksamhetsbetingelserna för organisationerna och övriga tredje sektorn samt social- och hälsovårdsreformens konsekvenser ur organisationernas synvinkel.

Social- och hälsovårdsministeriet utnämnde Brax till utredare i februari. Brax fick i uppdrag att bedöma följande:

  1. Vilka är de allmännyttiga samfundens verksamhetsbetingelser när det gäller att främja välfärd och hälsa?
  2. Utifrån vilka kriterier ska man definiera sådana organisationers verksamhet som har kontaktytor både till främjande av välfärd och hälsa och till tjänsteproduktion? Hur kan dessa aktörers resurser tryggas?
  3. Hurdana möjligheter har allmännyttiga samfund att fungera som partner till tjänsteproducenter inom den privata eller offentliga sektorn eller till andra allmännyttiga social- och hälsoaktörer?

Slutrapporten blir klar före utgången av juni.

Ytterligare information

Kirsi Varhila, avdelningschef, överdirektör, tfn 0295 163 338, [email protected]

Tuija Brax, utredare, juris kandidat, tfn 050 511 3115