FI SV

Anvisningar för landskapen  

Finansministeriet tillställde den 20 mars landskapsförbunden anvisningar om användningen av statsunderstödet som beviljats för förberedande åtgärder och IKT-beredningen av landskapen. Ministeriet meddelade anvisningarna i egenskap av statsbidragsmyndighet. 

Social- och hälsovårdsministeriet har gett anvisningar om användningen av det statsunderstöd som beviljats för anställning av samordnare för social- och hälsovårdsreformen. Ministeriet meddelade anvisningarna i egenskap av statsbidragsmyndighet.

Den 28 mars 2019 meddelade social- och hälsovårdsministeriet dem som ansökt om att genomföra pilotförsök med valfrihet att de ansökningar som gäller pilotförsöken förfaller. Genomförandet av pilotförsöken med valfrihet inleds inte, eftersom den proposition som gällde lagen om kundens valfrihet inom social- och hälsovården inte godkändes i riksdagen som en del av lagstiftningen om landskaps- och vårdreformen.

Den 29 mars 2019 har finansministeriet utfärdat en anvisning om rapporteringen om användningen av statsunderstöden för IKT-beredningen för landskapsreformen efter 8.3.2019.

Den 29 mars 2019 har finansministeriet utfärdat rekommendationer om arkiveringen av informationsmaterial som har ett samband med beredningen av landskaps- och vårdreformen.