FI SV

Akademin för förändringsledande

Akademin för förändringsledande stödjer förändringsledarna, deras medhjälpare samt de nya landskapsdirektörerna i verkställandet av den största förändringen i Finland. Landskapsförvaltningen och organiseringen av tjänsterna som överförs på landskapen, framför allt social- och hälsovårdsservicen, förnyas grundligt. Skickligt ledarskap spelar en avgörande roll.

Förändringen sker i landskapen. Akademin för förändringsledande erbjuder träning, expertstöd, kollegiala erfarenheter och delgivande av bästa praxis, liksom även ett diskussionsforum. 

Träningarna

Träningarna handlar om en tematisk genomgång av de stora frågorna inom förändringsledandet. Vi behandlar på ett praktiskt och pragmatiskt sätt möjligheterna och flaskhalsarna med reformen, och vi erbjuder referensramar och verktyg som kan tillämpas vid utvecklandet av olika stora landskap. Träningarna leds av bästa sakkunniga från universitet, affärslivet samt den offentliga sektorn.

Akademin för förändringsledande är verksam i det s.k. situationsrummet för förändringsstödet.

Vi behandlar grundläggande teman inom förändringsledandet, såväl med förändringsledarna som med andra målgruppger. Noggrannare program och anmälningsanvisningar finns på förändringsledarnas soma-plattform. Kontaktpersonerna ger också ytterligare information.

Ytterligare information:  

                                   


Tuula-Riitta Markkanenprojektdirektör, KTT,
040 1994 589, tuula-riitta.markkanen(at)vm.fi

Katja Kolehmainen
0295530005, katja.kolehmainen(at)vm.fi
 

Heta Hytönen, projektikoordinerare, KTM,
040 5502 872, heta.hytonen(at)vm.if