Työsuojelu osana sote- ja maakuntauudistusta

Sote- ja maakuntauudistus muuttaa organisaatiorakenteita ja vaikuttaa sekä palvelutuotannon järjestämiseen että työn tekemiseen.

Työnantaja on viime kädessä aina vastuussa työn ja työolosuhteiden turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Lakisääteisten vastuiden ja velvollisuuksien hoitaminen on aina varmistettava yhteistyössä henkilöstön kanssa. Työterveyshuollon sekä muiden asiantuntijoiden tukea ja osaamista kannattaa hyödyntää.

Organisaatiomuutokset ja niihin liittyvä epävarmuus voivat aiheuttaa kuormitusta. Muutostilanteessa korostuu henkilöstön työhyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen. Kuormitustekijöiden hallinta lisää työhyvinvontia ja tuottavuutta.

Muutoksessa on hyvä kiinnittää huomiota myös palvelutuotannon järjestämisen velvoitteista huolehtimiseen. Tilaajan on oltava tietoinen selvitysvelvollisuudesta ja vastuista ulkopuolista työvoimaa käytettäessä.

Muutostilanteessa työnantajan kannattaa panostaa myös siihen, että työntekijä saa selkeät tiedot työsuhteen ehdoista sekä hyvän perehdytyksen ja opastuksen työtehtäviin. Työpaikan yhteistoiminnan menettelyt (mm. työsuojelupäällikkö ja -valtuutettu) tukevat muutoksen läpivientiä.

Lisätietoa