Sote-uudistuksen tavoitteet

Sote-uudistus on sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteen ja palvelujen uudistus.  Tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillita kustannuksia. 

Uudistus tarkoittaa että:

  • Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 18 maakunnalle 1.1.2021. Maakunnat ovat suurempia ja niillä on taloudellisesti parempi kantokyky. Ne järjestävät palvelut alueensa koko väestön kannalta tarkoituksenmukaisesti.
  • Sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistetään kaikilla tasoilla asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi. Palvelut pitää järjestää niin, että ne ovat oikea-aikaisia, vaikuttavia ja tehokkaita. Samalla tavoitteena on turvata lähipalvelujen saatavuus.
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavainen rahoitus yksinkertaistetaan.
  • Ihmisten valinnanvapautta palveluissa lisätään. Asiakkaan valinnanvapaus on keskeinen keino peruspalvelujen saatavuuden parantamisessa.
  • Asiakkaiden digitaalisia palveluja lisätään ja varmistetaan sujuva tiedonkulku toimijoiden välillä.
  • Uudistuksella on tarkoitus umpeen iso osa julkisen talouden kestävyysvajeesta. Hallituksen 10 miljardin euron säästötavoitteesta noin 3 miljardia euroa on tarkoitus saada sote-uudistuksesta.
  • Rakenteiden ja rahoituksen uudistamisen lisäksi nykyaikaistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausta ja toimintamalleja perusteellisesti. Tavoitteena ovat nykyistä asiakaslähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut.

Lisätietoja

ylijohtaja Kirsi Varhila, STM, p. 0295 163 338