Selvitykset ja arvioinnit

Sote- ja maakuntauudistuksesta on teetetty valmistelun aikana useita selvityksiä, tutkimuksia, vaikutusarviointeja ja muuta aineistoa.

Hallituksen  sote- ja maakuntauudistusta koskevan esityksen sekä valinnanvapauslakiesityksen yleisperusteluihin sisältyy vaikutusarviointien yhteenveto.  ks. Hallituksen lakiesitykset

Sote- ja maakuntauudistuksessa kuultavina olleita toimijoita 8.5.2017

Vaikutusarviointeja:

Muita selvityksiä:

Kaikki TEAS-raportit:

Valtioneuvoston kanslian koordinoimalla valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Maakunta- ja sote-uudistuksen TEAS-raportit.

Malliasiakirjoja: