Pensioner

Över 200 000 personer från social- och hälsovården går över i landskapens tjänst.  Landskapen blir medlemmar i Keva (tidigare Kommunernas pensionsförsäkring) och personalen omfattas även i fortsättningen av det kommunala pensionssystemet.  

Beredningsgruppen för översyn av pensionsbestämmelserna har lagt fram förslag till ändringsbehov i det kommunala pensionssystemet med anledning av personalförflyttningarna i samband med social- och hälsovårdsreformen och inrättandet av landskap (se bilaga). Arbetsgruppen bereder utifrån rapporten bestämmelser för lagstiftningen om det kommunala pensionssystemet.

Beredningsgruppen har utifrån en rapport berett bestämmelser för lagstiftningen om det kommunala pensionssystemet. De ingår i det utkast till regeringsproposition som gäller social- och hälsovårds- och landskapsreformen och som är på remiss till och med den 9 november 2016.

Regeringen tar ställning till förslagen i det skede då den godkänner att lagutkastet sänds på remiss i vår.
 

Bilagor

Ytterligare information

Hannu Ijäs, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 248