Eläkkeet

Maakuntien palvelukseen siirtyy yli 200 000 henkilöä sosiaali- ja terveydenhuollosta.  Maakunnat tulevat jäseneksi Kevaan (entinen Kuntien eläkevakuutus) ja henkilöstö on jatkossakin kunnallisen eläkejärjestelmän piirissä.  

Eläkesäännösten tarkistamisen alatyöryhmä on tehnyt ehdotuksen sote-uudistuksen ja maakuntien perustamisen henkilöstösiirtoihin liittyvistä kunnallisen eläkejärjestelmän muutostarpeista (ks. liite).  Työryhmä on valmistellut raportin pohjalta säännökset kunnallista eläkejärjestelmää koskevaan lainsäädäntöön.

Sote-uudistuksen vaikutuksia eläkejärjestelmiin hillitään siirtymäajalla

Eläkejärjestelmien rahoituspohjien äkillisiä muutoksia on tarkoitus hillitä säätämällä siirtymäaika sote-uudistuksen toimeenpanon ajaksi. Sote- ja maakuntauudistuksen eläketyöryhmä ehdottaa määräaikaista lakia vuosille 2019–2025, jolloin eläkejärjestelmien välisiä muutoksia tasattaisiin siirtymämaksulla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen sisältyvä asiakkaan valinnanvapaus vaikuttaa myös sote-alan työtekijöiden eläkejärjestelmiin. Nykyistä suurempi osuus julkisesti rahoitetusta sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannosta siirtynee yksityisille yrityksille. Tämä saattaa johtaa vakuutettujen määrän vähenemiseen kuntien ja maakuntien eläkejärjestelmässä. Vastaavasti yksityisten alojen eläkejärjestelmässä vakuutettujen työntekijöiden määrä kasvaisi.

Työryhmä ehdottaa uutta määräaikaista lakia, jolla rajoitettaisiin Kevan ja yksityisten alojen eläkejärjestelmän rahoituspohjamuutoksia valinnanvapauden laajentamisen ajaksi. Lisäksi työntekijöillä säilyisi vuosina 2019–2025 oikeus kuntien ja maakuntien eläkejärjestelmän lakisääteiseen lisäeläketurvaan, jos työntekijä siirtyisi Kevan jäsenyhteisön palveluksesta muun valinnanvapauden piiriin kuuluvan palveluntuottajan palvelukseen.

Vielä ei ole mahdollista arvioida luotettavasti, kuinka laajasti vakuutettuja siirtyy eläkejärjestelmästä toiseen ja miten se vaikuttaa järjestelmien rahoitukseen. Sote-uudistuksen valmistelun yhteydessä onkin linjattu, että muutosten vaikutuksia eläkejärjestelmien rahoitukseen on tarpeen rajoittaa määräajaksi.

Vaikutuksia hillittäisiin ottamalla käyttöön kuntien ja maakuntien eläkejärjestelmän ja yksityisen eläkejärjestelmän välinen siirtymämaksu. Kun työntekijä vaihtaisi eläkejärjestelmää, vastaanottava eläkejärjestelmä palauttaisi osan työntekijän eläkemaksusta aiemmalle eläkejärjestelmälle. Siirtymämaksu olisi 4,6 prosenttia siirtyvän henkilön palkkasummasta.

Nyt esitetty ratkaisu olisi määräaikainen ja koskisi vuosia 2020–2025. STM asetti kesäkuussa 2017 työryhmän selvittämään kuntien ja maakuntien eläkejärjestelmän ja yksityisten alojen eläkejärjestelmän erillisyyttä ja sote- ja maakuntauudistuksen mahdollisesti aiheuttamia muita muutostarpeita eläkejärjestelmiin.

Liitteet

 

Lisätietoja

johtaja Hannu Ijäs, STM, p. 0295 163 248